Nezaradené

110 of 67 položky

Pobožnosť deviatich prvých piatkov

V tomto roku je 350. výročie od zjavenia Ježišovho Srdca francúzskej rehoľníčke a mystičke Margite Márii Alacoque, ktoré nastalo 27.12. 1673 v Paray-le-Monial vo Francúzsku. V tomto roku budeme v našej farnosti sláviť 30. výročie posvätenia nášho kostola. Hlavné posolstvo zjavenia bolo 12 prisľúbení Božského Srdca Ježišovho každému, kto si vykoná pobožnosť deviatich prvých piatkov. Od […]

Darujte 2% z vašich daní eRku

ERkári z Kanianky vás aj v tomto roku prosia o poukázanie 2 percent z daní z príjmov za minulý kalendárny rok. Podporíte tým ďalšie aktivity pre deti a mládež v našej obci. Tlačivo a návod nájdete pri východe z kostola alebo si ho môžete stiahnuť aj tu. Za vašu ochotu a podporu ďakujeme.  Podrobné dokumenty […]

28. ročník Dobrej noviny

„Zvestujeme dobrú novinu, Ježiško chce v každú rodinu…“ S touto piesňou na perách sme 26. decembra vstupovali do príbytkov rodín a ohlasovali sme radostnú zvesť o narodení Ježiša Krista. Dve skupiny malých, ale i veľkých koledníkov navštívili 19 rodín a spoločne sme vyzbierali 1800 €. Tento finančný príspevok poputuje do kraja Samburu v ďalekej Keni […]

Jasličková pobožnosť

Tohtoročná JASLIČKOVÁ POBOŽNOSŤ sa niesla v téme odsudzovania. Hlavná postava – muž, ktorý zažil krach svojho manželstva, hľadal povzbudenie u kňaza. Ten mu porozprával príbeh narodenia Ježiša, pretože i okolo malého Ježiša boli ľudia, ktorých neustále ostatní súdili. Máriu pre nemanželské dieťa, Alžbetu za jej neplodnosť, ťažké prijatie tehotnej Márie Jozefom, podlý Herodes, ktorý intrigoval […]

Otvorená kaplnka počas vianočných sviatkov

Od 24.12.2022 – 2.2.2023 bude v čase od 8.00-20.00 hod. otvorená Kaplnka Nepoškvrneného srdca Panny Márie v hornej časti Kanianky, kde je nainštalovaný betlehem. Počas vianočných sviatkov sa môžete prísť pozrieť a pokloniť so svojimi deťmi Ježiškovi. Touto cestou ďakujem pátrovi Gerhardovi a starostovi obce Kanianka Petrovi Bielickému za podporu, chlapom z obecného úradu, ktorí […]

Krížová cesta

Ponúkame vám modlitbu krížovej cesty, ktorú sme sa modlili v Piatok utrpenia Pána na našej kalvárii: Krížová cesta – Rozbitý svet Zdroj: modlitba.sk

Pomoc pre Ukrajinu

Slovenská katolícka charita pomáha Ukrajine od začiatku konfliktu v roku 2014. Teraz vyhlásila celoslovenskú zbierku Pomôžme ľuďom na Ukrajine! Prostriedky zo zbierky použije na akútnu pomoc ľuďom. Do zbierky môžete prispieť na stránke: https://charita.darujme.sk/ukrajina alebo prevodom na číslo účtu zbierky SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 380. Potravinová pomoc pre utečencov: Prievidza, Dom sv. Vincenta, […]

O Kanianke

Pútnik sv. Vojtešský na rok 1908. Nasledovaniahodný príklad. (Text je prepísaný v pôvodnej verzii a v slovenčine z r. 1908.)  Na úpätí veľkej Magury v stolici nitrianskej, medzi Bojniciami a Lazanmi, leží maličká, sotva 400 duší počitujúca dedinôčka. Kto tam bol, kto tú chudobu videl a tú pôdu, tŕnie a bodliačie prinášajúcu, ktorú ten ľud slovenský obrába a z ktorej sa […]

Adventné medovníkové svietniky

Naši eRkári si pre vás naďalej pripravujú adventné medovníkové svietniky. Keďže nám epidemiologická situácia nedovoľuje zakúpiť si svietnik v kostole, ponúkame vám možnosť objednávky adventného svietnika pre vašu rodinku. Samotný svietnik vám dovezieme priamo domov, za prísnych hygienických opatrení. Objednávky prijímame do nedele 28.11.2021 na tel. čísle: 0918 249 848 (Mirka Hollá) 0949 245 730 […]