Nezaradené

1120 of 61 položky

Relikvie sv. košických mučeníkov

V nedeľu 11. 07. 2021 navštívili našu farnosť relikvie sv. košických mučeníkov, patrónov eRka. Putovanie relikvií začalo už 18. 06. a pokračuje do 04. 09. Celé putovanie relikvií zastrešuje eRko – HKSD, keď vrcholia oslavy 30. výročia existencie eRka na Slovensku. Preto sme sa rozhodli, že aj takouto púťou poďakujeme Pánu Bohu za požehnanie a našim patrónom za […]

Zvony v našej farnosti

Dokumentácia zvonov: Text – Kanianka (zvonica pri kostole) Text – Kanianka (kaplnka) Fotografie:  Zvony – kostol Zvony – kaplnka

Prehľad Veľkonočného slávenia 2021

Zelený štvrtok  09.30 hod. – Svätá omša svätenia olejov (Katedrála sv. Martina Bratislava) 17.00 hod. – Svätá omša na pamiatku Pánovej večere (Katedrála sv. Martina Bratislava) 20.00 hod. – Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady (Svätá zem) Veľký piatok 15.00 hod. – Slávenie utrpenia a smrti Pána (Katedrála sv. Martina Bratislava) 18.00 hod. – Umučenie Pána […]

Pozastavenie bohoslužieb

Oficiálne stanovisko KBS k pozastaveniu bohoslužieb: Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné […]

Vianočný lockdown

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 45 zo 17. decembra 2020, ktorá nadobúda účinnosť v sobotu 19. decembra 2020, vstupujú do platnosti nové pravidlá, ktoré sa budú týkať aj bohoslužieb počas vianočných sviatkov. Verejné bohoslužby počas plánovaného lockdownu od 19. decembra 2020 do 10. januára 2021 budú pokračovať s tým rozdielom, že počet účastníkov v kostole sa pre zhoršenú […]