Pri Bohu vždy ide o vzťah. A viem, že život žitý podľa Ježišovho evanjelia môže zachraňovať každý deň kvalitu prežívania môjho života.

Udalosti

Najnovšie články