Naším poslaním je viesť ľudí z každého prostredia do osobného vzťahu s Ježišom Kristom.

Udalosti

Najnovšie články