Členovia farskej rady
Baláž Jozef
Baláž Štefan
Bielik Tomáš
Krakovik Dušan
Pös Vladimír
Važan Ján

Ekonomická rada
Balážová Eva
Oršulová Jarmila
Schnierer Dušan

Ružencové bratstvo
Horliteľka: Kekeliová Helena

Mimoriadní rozdávatelia sv. prijímania
Baláž Štefan
Eliáš Jozef
Gúber Peter
Klucha Miroslav

Kostolníci
Biskupičová Mária
Marková Mária
Pekárová Eva

Organisti
Marko Marián
Siváková Monika
Štorcel Samuel
Balážová Dária 

Detský spevokol Kvapôčky
Dirigent: Grolmusová Zuzana

Dospelý spevokol
Dirigent: Pekárová Viera

Katechétky
Masárová Daniela
Grolmusová Zuzana

Zodpovedná osoba vo farnosti pre eRko
Baláž Martin

OZ Centrumko
Liener Vladimír
Hollá Miroslava

Správca facebook stránky – Farnosť Kanianka
Baláž Martin
Richterová Denisa

Správca web stránky – www.farnostkanianka.sk
Baláž Martin
Hollý Alojz 

Korektúra textov
Richterová Denisa