Kňaz: Vdp. Gerhard Glazer – Opitz

Adresa: Lipová 547/43, 97217 Kanianka
Tel. kontakt (fara): +421 46 5400675
E-mail: kanianka@fara.sk
Facebook: Farnosť Kanianka
Youtube: Farnosť Kanianka

IČO: 31938710
Bankové spojenie:
 IBAN  SK88 0900 0000 0050 3020 7929

Chrám: Kostol bol konsekrovaný 7.11.1993 banskobystrickým diecéznym biskupom Rudolfom Balážom. Zasvätený bol Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu.