Author Archives: Martin Baláž

Deň zeme

Naši eRkári v spolupráci s obcou pozývajú rodičov, deti a mládež v sobotu 13.4. na Deň zeme, ktorý je organizovaný v rámci obecného podujatia Jarné upratovanie. Naša skupina má zraz o 8.30 hod. pri areáli vodnej nádrže. Cieľom tohto podujatia je skrášliť a upraviť areál pri starej Labuti. Veríme, že využijete tieto slnečné dni na […]

Podporte eRkárov 2% z vašich daní

ERkári z Kanianky v spolupráci so Slovenským Červeným krížom vás aj v tomto roku prosia o poukázanie 2 percent z daní z príjmov za minulý kalendárny rok. Podporíte tým ďalšie aktivity pre deti a mládež v našej obci. Tlačivo a návod nájdete pri východe z kostola alebo na webovej stránke farnosti. Za vašu ochotu a […]

Modlitba piatich prstov

Pozývame všetky deti v našej farnosti, aby sa počas PÔSTNEHO OBDOBIA pripojili k modlitbe, ktorej námet sme prebrali z „Modlitby piatich prstov“. Vašou úlohou je obkresliť si ruku na papier a vyfarbiť ju, do dlane sa podpísať a do prstov napísať konkrétne meno, za koho sa chcete modliť celý týždeň. Tým bude modlitba osobnejšia. Obkreslenú […]

Jasličková pobožnosť

Slávnosť Narodenia Pána sme aj počas tohtoročných Vianoc oslávili JASLIČKOVOU POBOŽNOSŤOU. Aj keď ešte mesiac pred Vianocami nebolo vôbec isté, či sa nám niečo podarí pripraviť, sila spoločenstva bola obrovská a výsledok sme  mohli spoločne vidieť a prežiť práve v tento sviatočný deň. Prostredníctvom jednotlivých postáv sme chceli všetkým divákom ponúknuť pravé posolstvo Vianoc. MÁRIA: […]

29. ročník Dobrej noviny

Staň sa svetlom aj ty – znie motto 29. ročníka Dobrej noviny.  Dňa 26. decembra sme spolu 30 koledníci navštívili 27 rodín a rozšírili tak svetlo radostnej zvesti o narodení Ježiša. Nielen koledníci a ich vinše boli svetlom pre rodiny, ale aj radosť v očiach a úsmevy navštívených rodín boli svetlom pre nás. Vďaka štedrosti […]