Dobrá novina 2017

Dňa 26.12. 2017 sa v našej farnosti zapojilo do koledovania 30 detí, ktoré boli zvestovať dobrú novinu 26 rodínám v našej obci. Páter Gerhard dal vyslanie koledníkom v kostole a išli zvestovať dobrú novinu krásnymi piesňami a básňami. Aj páter Gerhard sa zapojil do koledovania išiel zo skupinkou do hornej dediny. Tento rok boli 3 skupinky koledníkov. Vykoledovalo sa 1996€ úprimne Pán Boh zaplať za vašu štedrosť a ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zúčastnili koledovania.