Detská krížová cesta

Cez pôstne obdobie sa modlí krížová cesta v nedeľu a piatok. Jedna nedeľa krížovej cesty patrí deťom a mládeži, ktorí sa ju modlia. Tohto ročná krížová cesta mala svoju veľkú myšlienku. Deti sa modlili zastavenia, každý z veriacich, ktorí sa modlili mohli položiť svoj kameň na maľbu kríža v kostole. Každý kameň mal predstavovať utrpenie Ježiša, ktorý za nás kríž niesol a zomrel, ale na konci krížovej cesty vzniklo v kríži veľké srdce, ktoré znamenalo lásku k nášmu Bohu. Ďakujeme za veľké zorganizovanie detskej krížovej cesty.

…GALÉRIA…