25. výročie posvätenia chrámu

V stredu 7. novembra 2018 sa v našej farnosti konala veľká slávnosť. Už 25 rokov máme v Kanianke chrám Božského Srdca Ježišovho . 25. výročie sme spolu všetci oslávili na slávnostnej svätej omši za prítomnosti kňazov pôsobiacich v našej farnosti: vdp. Romana Fureka, vdp. Mariana Majdu, vdp. Mareka Martinkoviča, vdp. Borisa Brutovského, vdp. Ivana Miksaia a nášho vdp. Gerharda Glazera – Opitza, ktorí prijali pozvanie osláviť s nami túto slávnosť. Ostatní kňazi, ktorí tu tiež pôsobili, sa nemohli zúčastniť z osobných dôvodov. Pozvanie na slávnosť prijal aj dekan vdp. Anton Eliaš. Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali s organizáciou tejto slávnosti.

…GALÉRIA…