Misie 2018

V sobotu, 1. decembra, sa večernou svätou omšou začali v našej farnosti ľudové misie. Viedol ich misijný tím pátra Ivana Flimela. V utorok 4. decembra viedlo spoločenstvo Shekinah spolu s pátrom Jozefom Mihokom a študentami redemptoristami evanjelizačný program pre žiakov ZŠ Kanianka. V piatok večer 7. decembra viedli laici so spoločenstva Shekinah spolu s pátrom Jozefom Mihokom program pre mladých. Pátri redemptoristi navštívili chorých v Stredisku sociálnych služieb Kanianka. Navštívili aj chorých v domácnostiach. Ďakujeme im za povzbudenie v kázňach počas misijných svätých omší.

…GALÉRIA…