Dobrá novina 2018

V tomto ročníku Dobrej noviny sme koledovali pre deti, mladých ľudí a vdovy v Ugande. Sami sú veľmi aktívni, spájajú sa, aby pomáhali svojim priateľom, susedom a núdznym vo svojich komunitách. S dodatočnou podporou od darcov zo Slovenska budú môcť rozšíriť svoj záber aktivít a pomôcť väčšiemu množstvu ľudí.
U nás v Kanianke sme navštívili 30 rodín a spoločne sme tento rok vyzbierali sumu 2185 €.

…GALÉRIA…