Hlbšie ticho s Božím slovom

Milí bratia a sestry, súčasná situácia nám nielen niečo berie, ale aj ponúka. Sme pozvaní vstupovať do hlbšieho ticha s Božím slovom. Ako možno prežívať zmierenie a odpustenie hriechov sa dočítate v nižšie uvedenom texte.
 

Apoštolská penitenciária  udeľuje možnosť úplných odpustkov pri príležitosti aktuálnej svetovej epidémie aj tým veriacim, ktorí obetujú návštevu Najsvätejšej Sviatosti, eucharistickú adoráciu alebo aspoň polhodinové čítanie Svätého písma či modlitbu svätého ruženca, alebo vykonanie krížovej cesty, alebo modlitbu Korunky Božieho milosrdenstva za to, aby od Boha vyprosili skončenie epidémie, ako aj úľavu pre tých, čo sú ňou postihnutí a večnú spásu pre tých, ktorých si Pán povolal k sebe.  

 
Prajem vám veľa príjemných chvíľ prežitých s blízkymi. Možnosť načrieť do prameňa skutočného pokoja.
 
Gerhard Glazer – Opitz