Veľkonočný príhovor

Drahí naši farníci,

srdečne Vás pozdravujeme v týchto časoch. Páter Gerhard sa k vám tiež prihovára týmto Veľkonočným zamyslením, ktoré si môžete vypočuť. Prajeme Vám, aby ste aj tieto veľkonočné sviatky prežili v nádeji, v pokoji a v láske. „Toto je deň Krista Pána, radujme sa, aleluja“