Označenia krížovej cesty

Pripravujeme jednotlivé označenia krížovej cesty, ktoré budú vypálené v kove. Veľkosť bude A5 alebo A4. Prosíme vás o návrh priliehavých symbolov. Privítali by sme aj vaše postrehy či zamyslenia k nim. Stačí, ak napíšete jedno a pošlete nám ho na farský email – kanianka@fara.sk.

Názvy jednotlivých zastavení: 

 1. zastavenie Posledná večera
 2. zastavenie Ježiš v Getsemanskej záhrade
 3. zastavenie Ježiš zradený Judášom a zajatý
 4. zastavenie Peter zapiera Ježiša
 5. zastavenie Ježiš súdený veľradou, Pilátom a Herodesom
 6. zastavenie Ježiš bičovaný a korunovaný tŕním 
 7. zastavenie Ježiš odsúdený na smrť
 8. zastavenie Šimon pomáha Ježišovi niesť kríž
 9. zastavenie Ježišovi vyzliekajú odev
 10. zastavenie Ježiša pribíjajú na kríž
 11. zastavenie Ježišove posledné slová na kríži
 12. zastavenie Ježišov bok prebodnutý kopijou
 13. zastavenie Ježiš uložený do hrobu
 14. zastavenie Ježišovo zmŕtvychvstanie