Životné jubileum

 

Vážený pán farár, páter Gerhard!

Dnešná svätá omša bola pre Vás mimoriadna. Jej slávnostná atmosféra napĺňala naše srdcia. Jej jedinečnosť spočívala v tom, že sa dožívate významného životného jubilea. 

Tešíme sa, že Vás Pán Boh pred tromi rokmi zaviedol do našej farnosti. Sme vďační za všetko, čo ste pre nás urobili a neustále robíte – za každodenné modlitby a Božie milosti, ktorými nás Pán Boh požehnáva prostredníctvom Vás.

Všetci sa zhodneme, že ste výnimočný človek – svojou dobrotou, srdečnosťou, empatiou a láskou k Pánu Bohu i ľuďom. Vaše presvedčivé ohlasovanie Božieho slova nás učí, ako vieru nielen vyznávať, ale aj žiť.

Vaše slová počas svätých omší, ako aj iné neformálne stretnutia, sú povzbudením pre dospelých i starších ľudí a chorých. Vaša veselá povaha a športový duch si získali srdcia našich detí a mladých. Ste pre nich inšpiráciou, čo dokazuje aj krátka báseň jedného z nich:

Skoro zrána zvon volá:

Vstávaj, hybaj do kostola.

Na omšu sa veľmi teším.

Do kostola rýchlo bežím.

 

Ten náš páter, ten je skvelý!

Vždy ma ľahko rozveselí.

Občas vtipne, občas vážne,

bývajú s ním super kázne.

Milý páter, dnes Vám chceme v mene celej farnosti zablahoželať. Máme Vás veľmi radi a do ďalších rokov Vám prajeme veľa Božích milostí a pomoc našej nebeskej matky Panny Márie.

Pane Ježišu, prosíme Ťa o pevné zdravie a stálu ochranu nášho duchovného otca.

Žehnaj mu, aby naďalej viedol ľudí k Tebe. Lebo kde si ty Pane na prvom mieste, tam je všetko na správnom mieste.

S láskou Vaši farníci. 

 
Na obrázku môže byť: 1 osoba, interiér