Prehľad Veľkonočného slávenia 2021

Zelený štvrtok 
09.30 hod. – Svätá omša svätenia olejov (Katedrála sv. Martina Bratislava)
17.00 hod. – Svätá omša na pamiatku Pánovej večere (Katedrála sv. Martina Bratislava)
20.00 hod. – Svätá hodinka z Getsemanskej záhrady (Svätá zem)

Veľký piatok
15.00 hod. – Slávenie utrpenia a smrti Pána (Katedrála sv. Martina Bratislava)
18.00 hod. – Umučenie Pána (Vatikán)
21.00 hod. – Krížová cesta z Námestia sv. Petra 

Biela sobota
19.30 hod. – Veľkonočná vigília Pánovho vzkriesenia (Vatikán)

Veľkonočná nedeľa
10.00 hod. – Slávnostná svätá omša (Vatikán)
12.00 hod. – Veľkonočné požehnanie Urbi et Orbi (Vatikán)
18.30 hod. – Svätá omša (kaplnka TV Lux)

Veľkonočný pondelok
07.00 hod. – Svätá omša (kaplnka TV Lux)
12.00 hod. – Raduj sa, nebies Kráľovná (Vatikán)
18.30 hod. – Svätá omša (kaplnka TV Lux)

LITURGIA DOMÁCEJ CIRKVI

Konferencia biskupov Slovenska prináša tzv. liturgiu domácej cirkvi pre rodiny na veľkonočné trojdnie. Vypracoval ju kňaz Spišskej diecézy, farár a dekan v Kežmarku František Trstenský. K dispozícii je LDC – Veľká noc 2021

V úvode autor veriacich povzbudzuje, aby v danej situácii, ak by nebola možná osobná účasť, sledovali liturgické obrady Veľkonočného trojdnia ako aj ďalšie pobožnosti a duchovné aktivity prostredníctvom katolíckej televízie Lux, katolíckeho rádia Lumen. „Iste, mnohé farnosti budú prinášať priame prenosy veľkonočných obradov. Prosíme vás, sledujte ich spôsobom, akoby ste na nich boli osobne prítomní so všetkou zbožnosťou a sústredenosťou,“ hovorí František Trstenský.