Relikvie sv. košických mučeníkov

V nedeľu 11. 07. 2021 navštívili našu farnosť relikvie sv. košických mučeníkov, patrónov eRka. Putovanie relikvií začalo už 18. 06. a pokračuje do 04. 09. Celé putovanie relikvií zastrešuje eRko – HKSD, keď vrcholia oslavy 30. výročia existencie eRka na Slovensku. Preto sme sa rozhodli, že aj takouto púťou poďakujeme Pánu Bohu za požehnanie a našim patrónom za sprevádzanie.

Súčasťou programu putovania relikvií v našej farnosti boli sv. omša a spoločná pobožnosť s litániami, so spevom mladých či s rôznymi zamysleniami.   

Svätí košickí mučeníci zomreli ako svedkovia viery na začiatku 17. storočia. Vo svojom motte eRko zdôrazňuje svedectvo a radosť z viery ako dôležitý odkaz z obdobia tesne po nežnej revolúcii, keď eRko vzniklo.

Odkiaľ relikvie máme?

Tieto putovné relikvie sú majetkom Košickej arcidiecézy, dostali sme ich so súhlasom otca arcibiskupa Bobera. Pri príležitosti vyvrcholenia slávenia 30. výročia eRka sme požiadali o zapožičanie, aby mohli putovať oblastnými centrami eRka.

Čo sa nachádza v relikviári?

V relikviári sa nachádza časť stehennej kosti košických mučeníkov. Relikviár je špeciálne zhotovený tak, že sú v ňom osobitne uložené v troch častiach relikvie každého z košických mučeníkov.

Ďakujeme našim eRkárom za možnosť navštíviť a uctiť si relikvie v našom kostole. Modlime sa spoločne za nich, aby svojím každodenným životom v službe prinášali kúsok svedectva a roznášali kúsok radosti z viery. 

Reportáž z rádia Lumen – (minúta 10:20)

…GALÉRIA…