Otvorená kaplnka počas vianočných sviatkov

Od 24.12.2022 – 2.2.2023 bude v čase od 8.00-20.00 hod. otvorená Kaplnka Nepoškvrneného srdca Panny Márie v hornej časti Kanianky, kde je nainštalovaný betlehem. Počas vianočných sviatkov sa môžete prísť pozrieť a pokloniť so svojimi deťmi Ježiškovi.

Touto cestou ďakujem pátrovi Gerhardovi a starostovi obce Kanianka Petrovi Bielickému za podporu, chlapom z obecného úradu, ktorí sa starajú o poriadok v obci za inštaláciu osvetlenia a Majke Markovej za prevádzku kaplnky.