Pobožnosť deviatich prvých piatkov

V tomto roku je 350. výročie od zjavenia Ježišovho Srdca francúzskej rehoľníčke a mystičke Margite Márii Alacoque, ktoré nastalo 27.12. 1673 v Paray-le-Monial vo Francúzsku. V tomto roku budeme v našej farnosti sláviť 30. výročie posvätenia nášho kostola. Hlavné posolstvo zjavenia bolo 12 prisľúbení Božského Srdca Ježišovho každému, kto si vykoná pobožnosť deviatich prvých piatkov. Od marca do novembra je deväť mesiacov, ktoré zavŕšime výročnou slávnosťou nášho kostola. Chcem vás pozvať k osobnejšiemu a hlbšiemu vytváraniu vzťahu k nášmu Pánovi.

Zároveň vás všetkých Ružencové bratstvo našej farnosti srdečne pozýva zapojiť sa do modlitby Deviatnika k Božskému Srdcu Ježišovmu, ktoré je patrónom našej farnosti. Modlitba začne vždy v stredu o 17.00 hod. (resp. deväť dní pred prvým piatkom) a pokračuje až do prvého piatku v mesiaci. Úmysel je za oživenie duchovného života v našej farnosti. Pozývame zvlášť členov ružencového bratstva, ktorí sa budú od 1. ruže postupne modliť tento deviatnik.

Zo zjavení sv. Margity, ktoré opísala vo svojich zápiskoch, sa časom ustálilo dvanásť prisľúbení Božského Srdca pre tých, čo budú uctievať Božské Srdce:

 1. Dám im všetky milosti potrebné ich stavu.
 2. Vnesiem pokoj do ich rodín.
 3. Poteším ich v trápeniach.
 4. Stanem sa im bezpečným útočišťom v živote a najmä v hodine smrti.
 5. Vylejem hojnosť požehnania na všetky ich podujatia.
 6. Hriešnici nájdu v mojom Srdci zdroj milosti a nekonečné more milosrdenstva.
 7. Ľahostajné duše sa stanú horlivými.
 8. Horlivé duše dosiahnu veľkú dokonalosť.
 9. Požehnám tiež domy, kde bude vystavený a uctievaný obraz môjho Najsvätejšieho Srdca.
 10. Kňazom dám dar, že obrátia aj najzaťatejšie Srdcia.
 11. Mená tých, čo budú šíriť túto úctu, budú zapísané v mojom Srdci a nebudú z neho nikdy vytreté.
 12. Všetkým, ktorí pristúpia k sv. prijímaniu prvý piatok počas deviatich mesiacov nepretržite po sebe, sľubujem milosť pokánia pri zomieraní – nezomrú v nemilosti ani bez sviatostí. Moje Srdce im bude bezpečným útočišťom v posledných chvíľach života.