29. ročník Dobrej noviny

Staň sa svetlom aj ty – znie motto 29. ročníka Dobrej noviny. 

Dňa 26. decembra sme spolu 30 koledníci navštívili 27 rodín a rozšírili tak svetlo radostnej zvesti o narodení Ježiša. Nielen koledníci a ich vinše boli svetlom pre rodiny, ale aj radosť v očiach a úsmevy navštívených rodín boli svetlom pre nás. Vďaka štedrosti rodín v našej farnosti sa vyzbieralo 2 570 €. Tento príspevok poputuje do Južného Sudánu na podporu vzdelávacieho centra v meste Rumbek. Tu sa mladí ľudia môžu naučiť, ako stavať solárne panely a starať sa o ne. Vďaka nim si vedia vyrobiť elektrinu a zabezpečiť svetlo v domácnostiach, ale aj v nemocniciach a iných zariadeniach. Tak ako my na Slovensku sme svetlom podpory pre obyvateľov Južného Sudánu, oni môžu byť svetlom budúcnosti pre svoju krajinu.

Veľká vďaka všetkým rodinám za prijatie koledníkov, za ich štedrosť a podporu.

Projekty Dobrej noviny môžete podporiť aj elektronicky TU.

… GALÉRIA …

Martina Balážová,
zodpovedná osoba pre Dobrú novinu vo farnosti