Jubilejný rok 2025

Svätý Otec František dňa 9.5.2024 vydal bulu Spes non confundit (Nádej nezahanbuje) a ňou vyhlásil veľké Jubileum – Svätý rok 2025. Svätý Otec vidí práve nádej ako dar v Jubilejnom roku 2025 pre svet poznačený stretom zbraní, smrťou, ničením, nenávisťou voči blížnemu, hladom, dlhom voči ekológii či nízkou pôrodnosťou. Nádej je balzamom, ktorý chce pápež František rozotrieť na súčasné rany ľudstva. Preto sú témou Svätého roka „Pútnici nádeje“.

Pri osobnom stretnutí pápeža Františka so slovenskými biskupmi (v piatok dňa 7.6.2024) udelil Svätý Otec svoje požehnanie celému Slovensku. Na stretnutí pápež zdôraznil, že Jubilejný rok 2025 by nebol pravým jubilejným rokom, keby sme si všetko neodpustili. Len vtedy, ak Pána Boha poprosíme o odpustenie všetkých našich previnení a tiež navzájom si aj my ľudia odpustíme, ožije naša nádej na krajší pozemský život a najmä na večnú blaženosť v nebi. 

Viac o Jubilejnom roku 2025 …