Author Archives: Martin Baláž

Jasličková pobožnosť 2017

V tento slávnostný deň, v deň Narodenia Pána sa zišli naše deti a predviedli nám aký bol príbeh Ježišovho narodenia. Príbeh začínal z vojnového času, kde rodinka matka, otec a dcéra sa vysťahovali zo svojho mesta. Otec a matka svojmu dieťaťu začali vysvetlovať ako to prebiehalo. Ako Mária počala syna a prišiel k nej anjel, […]

Katarínsky koncert vážnej hudby

Koncert vážnej hudby organizoval Farský úrad v Kanianke a Základná umelecká škola v Bojniciach. Vystúpilo dychové kvinteto, ktoré zahralo známe melódie a intrádi, Peter Čertík – hra na orgán, klavír, TRIO CASIO umelci z Vysokej školy muzických umení v Bratislave, Michaela Pösová – spev zo známych muzikálov a Detský dychový orchester Maguranka Junior. Medzi krásnymi […]

Birmovka 15.10. 2017

V tento deň prijalo sviatosť birmovania 47 birmovancov. Bol to veľký počet lebo naša posledná birmovka bola v našej farnosti pred 5 rokmi. Ďakujeme Mons. Branislavovi Koppalovi, ktorý prišiel z Banskej Bystrice, pánovi farárovi Františkovi Krnáčovi z Koša a nášmu domácemu pánovi farárovi Gerhardovi Glazerovi. Samozrejme sme nezabudli aj na nášho bývalého pána farára Ivana […]