Birmovka 15.10. 2017

V tento deň prijalo sviatosť birmovania 47 birmovancov. Bol to veľký počet lebo naša posledná birmovka bola v našej farnosti pred 5 rokmi. Ďakujeme Mons. Branislavovi Koppalovi, ktorý prišiel z Banskej Bystrice, pánovi farárovi Františkovi Krnáčovi z Koša a nášmu domácemu pánovi farárovi Gerhardovi Glazerovi. Samozrejme sme nezabudli aj na nášho bývalého pána farára Ivana Miksaia, ktorý pripravoval našich birmovancov 9 mesiacov a potom musel odísť do inej farnosti. Poďakovanie patrí aj rodičom birmovancov za organizaciu.