Katarínsky koncert vážnej hudby

Koncert vážnej hudby organizoval Farský úrad v Kanianke a Základná umelecká škola v Bojniciach. Vystúpilo dychové kvinteto, ktoré zahralo známe melódie a intrádi, Peter Čertík – hra na orgán, klavír, TRIO CASIO umelci z Vysokej školy muzických umení v Bratislave, Michaela Pösová – spev zo známych muzikálov a Detský dychový orchester Maguranka Junior. Medzi krásnymi vystúpeniami zazneli slová nášho pátra Gerharda. Ďakujeme organizátorom tohto kocertu.