25 rokov kňazom

Drahý náš duchovný otec Gerhard,
v týchto dňoch si pripomínate a slávite 25. výročie svojej kňazskej vysviacky. Prajeme Vám hlavne pevné zdravie, hojnosť milostí a lásky nášho Nebeského Otca. Zároveň Vám vyprosujeme, aby Vám dary Ducha Svätého i naďalej pomáhali kráčať vo svetle Evanjelia. Nech sila prúdiaca z kríža a ochrana Panny Márie – Matky kňazov, sú Vašou každodennou posilou, odmenou a vďakou za všetko čo pre našu farnosť robíte.
Prijmite od nás – svojich farníkov, srdečné blahoželanie a nech Vás Pán Boh živí ešte dlhý čas! ????

…GALÉRIA…