Festival mariánskych pútnických piesní

16.septembra 2018 v spolupráci Regionálneho kultúrneho centra v Prievidzi, Farského úradu v Kanianke a Domu Kultúry v Kanianke sa konal festival mariánskych pútnických piesni – „Počuli sme vrúcny hlas“. Ďakujeme všetkým zborom za účinkovanie na festivale a peknú prezentáciu mariánskych piesni.
Účinkovali:
Chrámový spevácky zbor Jozefa Hanku z Kanianky, Spevácka skupina Rozlet z Prievidze, Spevácka skupina Malinovec z Veľkej Lehôtky, Spevácka skupina Bukovina z Lehoty pod Vtáčnikom, Spevácka skupina Hrádok z Hradca, Folklórna skupina Boršina z Nitrianských Sučian, Spevácky zbor Roveň z Poruby, Spevácka skupina Lipa z Bojnic, Spevácka skupina Borinka zo Zemianských Kostolian, Spevácka skupina Vrbinka z Pravenca, Spevácka skupina Prameň z Dolných Vestenic, Mužská spevácka skupina Domovina z Nitrianských Sučian, Spevácka skupina Poniklec z Horných Vestenic.

…GALÉRIA…