Banská Štiavnica – púť na Kalváriu

Ružencové bratstvo spolu so svojím duchovným otcom pátrom Gerhardom zorganizovalo v sobotu 18. mája 2019 púť na Kalváriu do Banskej Štiavnice. V Dolnom kostole sme slávili svätú omšu za celú farnosť a svojich drahých s úmyslami, s ktorými sme putovali na Kalváriu. Pred svätou omšou nám pán farár porozprával históriu kostola a celej Banskoštiavnickej kalvárie. Po svätej omši duchovný otec sprevádzal náš výstup až na vrch Kalvárie. Počas výstupu sme sa modlili krížovú cestu. Odmenou za náročný výstup bol nádherný výhľad na prírodu, mesto a celé okolie. Okrem Kalvárie sme navštívili aj dominanty stredovekého mesta. Môžeme povedať, že táto púť splnila naše očakávania. Na každom mieste, ktoré sme navštívili, bolo cítiť duchovno, ktoré preniklo naše srdcia.

Eva Pekárová