Oprava chodníkov

Okolie nášho kostola si vyžiadalo od nás trochu viac pozornosti. Túto pozornosť sme mu s veľkou ochotou venovali. Prvotná myšlienka bola vytvoriť priestor pre odstavenie vozidiel. Na stretnutí Farskej rady, ktoré sa uskutočnilo 30.4. 2019, sme sa dohodli, že akútnejšia je oprava chodníkov. Následne sme si vyžiadali cenové ponuky od dvoch dodávateľov. Pretože náklady by presiahli naše finančné možnosti, pristúpili sme k rozhodnutiu vykonať čo najviac prác svojpomocne. Prvé práce začali 6.5. 2019. Hneď od začiatku sa zapojili mnohí muži. Ochotne sa zapájali aj ženy, ktoré dbali na stravu pre brigádnikov. Práce prebiehali vo veľmi dobrej, priateľskej atmosfére. Aj keď často pršalo, všetko sme zvládli a 25. 5 2019 sme práce ukončili. Dážď veľmi prospel nielen tráve a rastlinám, ktoré sme vysadili, ale aj všetkým, ktorí tu podali ozaj perfektný pracovný výkon. Srdečná vďaka patrí všetkým vám, ktorí ste sa na tomto skvelom podujatí tak aktívne zúčastnili.

…GALÉRIA…                                                                                                                                                                                                                                                     páter Gerhard