Púť k Porubskej kaplnke Panny Márie

V nedeľu 29.9. 2019  o 9.00 hod sme sa vydali na pešiu púť od kaplnky Panny Márie v Kanianke ku Porubskej kaplnke Panny Márie. Na túto púť so starobilou tradíciou sa vydalo mnoho ľudí, počnúc deťmi, mládežou, mladými rodinami až po tých skôr narodených. Zastavili sme sa v kostole sv. Mikuláša v Porube. Tu nám pán Mgr. Erik Kližan predniesol krásny výklad o tomto nádhernom  sakrálnom skvoste zo 14. storočia. Následne sme prešli krížovou cestou až ku kaplnke nad kalváriou. Náš zbor oživil  slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval páter Gerhard, svojim radostným spevom. Témou jeho príhovoru bola radosť, ktorú zvestoval Pánov Anjel Márii slovami – Raduj sa Mária… –

Ďakujeme tým, ktorí významne podnietili v nás ostatných záujem o túto púť na neďaleké, tak  krásne miesto, kde pookreje telo i duša.