Zamyslenie k Veľkej noci

Naše vzkriesenie alebo lepšie – naša účasť na Kristovom vzkriesení – nie je len otázkou budúcnosti. Je to skutočnosť, v ktorej žijeme. Platí od krstu. Náš život už nie je prežívaný len z pozemských zdrojov, nie je len biologický (vrátane „duševnej nadstavby”), ale je z Krista a v ňom je skrytý v Bohu. Náš život teda môže a musí byť prežívaný z iných zdrojov ako len z ľudských. Nie je to, pravdaže, vec iba našej snahy, ide len o to, aby sme vzali na vedomie, čo pre nás Kristus urobil a čo nám Boh daroval, a žiť z toho. Nič by nepomohlo, keby sme akokoľvek dokázali historickosť  a skutočnosť Ježišovho  vzkriesenia (ono to, našťastie, úplne nejde), keby tu neboli ľudia, živí svedkovia, ktorí z jeho vzkrieseného života žijú.

páter Gerhard