Category Archives: Na zamyslenie

Zamyslenie k Veľkej noci

Naše vzkriesenie alebo lepšie – naša účasť na Kristovom vzkriesení – nie je len otázkou budúcnosti. Je to skutočnosť, v ktorej žijeme. Platí od krstu. Náš život už nie je prežívaný len z pozemských zdrojov, nie je len biologický (vrátane „duševnej nadstavby”), ale je z Krista a v ňom je skrytý v Bohu. Náš život teda […]