Pomoc pre Ukrajinu

Slovenská katolícka charita pomáha Ukrajine od začiatku konfliktu v roku 2014. Teraz vyhlásila celoslovenskú zbierku Pomôžme ľuďom na Ukrajine! Prostriedky zo zbierky použije na akútnu pomoc ľuďom. Do zbierky môžete prispieť na stránke: https://charita.darujme.sk/ukrajina alebo prevodom na číslo účtu zbierky SK93 1100 0000 0029 4546 3097, VS 380.

Potravinová pomoc pre utečencov: Prievidza, Dom sv. Vincenta, kontakt: 0905 951 854. Môžete pomôcť trvanlivými potravinami, potravinami pre deti, hygienickými potrebami.

Poskytnutie ubytovania: https://www.tkkbs.sk/registraciaubytovania