Slávnosť Božského Srdca Ježišovho

Dňa 16.6. 2023 v našej farnosti oslavujeme slávnosť Božského Srdca Ježišovho – patrocínium kostola. Pri príležitosti osláv 30. výročia posvätenia nášho kostola vám ponúkame homíliu Mons. Rudolfa Baláža zo slávnostnej svätej omše pri posvätení nášho kostola (7.11.1993). Započúvajme sa v tejto homílii o tajomstve Božského Srdca Ježišovho a uvažujme o láske, ktorú má Boh voči nám.

Program slávenia Božského Srdca Ježišovho:

  • 10.00 – 17.30 hod. adorácia pred Sviatosťou oltárnou
  • 18.00 hod. slávnostná svätá omša
  • 19.00 hod. AGAPÉ vo farskej záhrade

Evanjelium podľa Jána (čítané 7.11.1993 pri posvätení kostola):

Blízko bola židovská Veľká noc a Ježiš vystúpil do Jeruzalema. V chráme našiel predavačov dobytka, oviec a holubov i peňazomencov, čo tam sedeli. Urobil si z povrázkov bič a všetkých vyhnal z chrámu, aj ovce a dobytok. Peňazomencom rozhádzal peniaze a poprevracal stoly a predavačom holubov povedal: „Odneste to odtiaľto! Nerobte z domu môjho Otca tržnicu!“ Jeho učeníci si spomenuli, že je napísané: „Strávi ma horlivosť za tvoj dom.“ Židia sa ho opýtali: „Aké znamenie nám ukážeš, že môžeš toto robiť?“ Ježiš im odpovedal: „Zborte tento chrám a za tri dni ho postavím.“ Židia povedali: „Štyridsaťšesť rokov stavali tento chrám a ty ho postavíš za tri dni?“ Ale on hovoril o chráme svojho tela. Keď potom vstal z mŕtvych, jeho učeníci si spomenuli, že toto hovoril, a uverili Písmu i slovu, ktoré povedal Ježiš. Keď bol cez veľkonočné sviatky v Jeruzaleme, mnohí uverili v jeho meno, lebo videli znamenia, ktoré robil. Ale Ježiš sa im nezdôveril; on poznal každého a nepotreboval, aby mu niekto vydával svedectvo o človekovi. Sám totiž vedel, čo je v človeku.

Homília: