Slávnostná svätá omša s o. Martinom

Dňa 18.6. 2023 sme v našej farnosti zavŕšili slávnosť Božského Srdca Ježišovho. Pri tejto príležitosti a pri 30. výročí posvätenia nášho kostola prijal pozvanie celebrovať dnešnú slávnostnú svätú omšu PaedDr. Mgr. Martin Mojžiš, kňaz, ktorý pôsobil v našej farnosti od roku 2002 – 2005. Ďakujeme mu za návštevu, krásne slová a povzbudenie, ktoré nám odovzdal.

Tak isto sme si pripomenuli aj jubilejné výročie kňazskej vysviacky našich oboch kňazov, pátra Gerharda a duchovného otca Martina. Vyprosujeme im veľa Božieho požehnania, milosti a modlitieb, nech vás Pán Boh sprevádza a ochraňuje vo vašej službe. 

Finančná zbierka na podporu Centra sv. Antona v Rwande, ktorú spomínal duchovný otec Martin na svätej omši. IBAN: SK63 0200 0000 0029 8380 0293

Podpora na Centrum sv. Antona v Rwande

… GALÉRIA …