30. výročie posvätenia kostola

V nedeľu 12.11. sme slávnostnou svätou omšou zavŕšili slávenie 30. výročia posvätenia Kostola Božského Srdca Ježišovho v Kanianke. Pri tejto príležitosti bol hlavným celebrantom vdp. ThLic. Roman Furek, kňaz ktorý pôsobil v našej farnosti pri zrode tohto veľkolepého chrámu.

Ďakujeme, že prijal naše pozvanie byť opäť medzi nami. Veríme, že pre každého z nás to bolo veľmi pekné stretnutie.

Taktiež ďakujeme všetkým, ktorí sa zapojili do slávenia 12-hodinovej adorácie v našom kostole. Vďaka vám sme mali možnosť prežiť rôzny spôsob modlitby. Veríme, že sme vyprosili mnoho milostí a požehnania sebe i celej našej farnosti, aby sme svojim blízkym vedeli prinášať svetlo a vôňu prítomnosti nášho Pána.

… GALÉRIA …