12 hodín s Pánom k úcte Svätej rodiny

Pri príležitosti Medzinárodného dňa rodiny sme v našej farnosti pripravili celonočnú ďakovnú adoráciu k úcte Svätej rodiny pod názvom 12 hodín s Pánom. Program adorácie začal v piatok 17.5. krátkym filmom o projekte Adopcia na diaľku. V tomto projekte sme zapojení ako farnosť prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity už 24 rokov. Nasledovala svätá omša za spevu našich detí. Pozvanie prijal aj gréckokatolícky kňaz otec Jozef Durkot, ktorý neskôr vysluhoval gréckokatolícku bohoslužbu – Akatist požehnania rodín. Zaujímavou prednáškou nás obohatila aj Ivana Anna Habalčíková, mentorka na medziľudské vzťahy, s ktorou sme uvažovali práve na tému vzťahov. Sme veľmi radi, že do našej farnosti zavítal aj slovenský pesničkár Peter Janků, ktorý nám prostredníctvom svojho životného svedectva opísal vzťah s Bohom. Jeho spievaný ruženec si pomocou jeho piesní veľmi ľahko získal našich farníkov. Taktiež nás opäť navštívil aj duchovný otec Matej so svojimi priateľmi z Bojníc. Program adorácie pokračoval až do rannej svätej omše s obnovením manželských sľubov. Po sv. omši bolo pripravené malé AGAPÉ pod zvonicou.  

Veríme, že ste využili možnosť v blízkosti nášho Pána prostredníctvom týchto 12 hodín. Ďakujeme všetkým za akúkoľvek podporu pri organizovaní takýchto duchovných aktivít v našej farnosti. Úprimné Pán Boh zaplať patrí aj všetkým, ktorí finančne podporili toto pekné podujatie.