Slávnosť Božského Srdca Ježišovho

V piatok 7.6. 2024  je slávnosť Božského Srdca Ježišovho, ktoré je patrónom nášho kostola. Počas tohto dňa bude celodenná poklona pred Sviatosťou oltárnou od 9.00 hod. do 17.00 hod. Po svätej omši vás srdečne pozývame na slávnostné posedenie vo farskej záhrade. Prosíme naše milé pekárky, aby čo-to upiekli pod náš zub.